diumenge, 27 de desembre de 2009

LES TIC A LES AULES D'EDUCACIÓ PRIMÀRIAL'ús de les TIC a les aules és una realitat. Pocs són els centres educatius on no es fan servir aquests mitjans. Si bé en la majoria dels casos el seu ús es limita a treballar amb materials ja editats (programari educatius).
Dia a dia ens hem d'anar mentalitzat com a futurs educadors de la necessitat de l'ús de les TIC en la nostra futura tasca docent i de la seva idoneïtat per aconseguir una educació de qualitat. D'aquí que contínuament necessitem reciclar i ampliar els nostres coneixements sobre elles, podent arribar fins i tot a elaborar els nostres propis materials (projectes del Clic, unitats didàctiques en format web ...), tot i l'esforç que això suposa i el temps de dedicació que implica.
Personalment penso com a futura educadora que aquest és l'horitzó cap al qual es dirigeix l'educació: la integració total de les TIC en el procés
d'ensenyament-aprenentatge, la seva utilització adaptada a les nostres necessitats en cada moment. No obstant això, la realitat encara és molt diferent i moltes vegades la gran quantitat de temps i treball que requereix l'elaboració de materials, fa que ens conformem i que acabem adaptant la nostra tasca als materials de què disposem i als programes que coneixem i fem servir, encara que no siguin els idonis per aconseguir els objectius que ens interessen.
Els centres educatius disposen de CD Roms per treballar les àrees de matemàtiques, llengua, coneixement del medi ..., però en molts casos inclouen continguts que no ens interessen i s'obliden d'altres que si que anem a treballar a l'aula, amb la qual que acabem variant la nostra programació per adaptar-la a uns materials que haurien de servir per donar-li suport i desenvolupar-la i no per condicionar.
Aquest és el motiu principal pel qual penso que l'idoni és utilitzar les TIC i les possibilitats que ens ofereixen per a elaborar els nostres propis materials, les nostres unitats didàctiques, d'acord amb els nostres objectius i necessitats.

Que els mestres rebin una formació específica per a a la creació de diferents suports didàctics com una web,blog... que posteriorment es penjara a internet.
La realització d'una pàgina web que ens serveixi pel treball diari amb els infants. Es tracta d'elaborar uns materials que poguin dur a terme a l'aula i comprovar si la seva posada en pràctica es factible, i si la resposta dels alumnes es positiva. Llavors amb aquest plantejament es pot fer una unitat didactica amb format web.

Com per exemple aquesta web que unes mestres de una escola d'Andorra han elaborat:
La pàgina s'ha treballat amb nens / es de 1r cicle de Primària tant en l'àrea de Coneixement del Medi, aprofitant el tema dels animals, com en l'àrea del Llenguatge per a treballar la lectura comprensiva.
El format web de la unitat didàctica ha permès treballar a l'aula de diferents maneres:
- A través d'internet ja que, la pàgina esta penjanjada a la xarxa (www.cprandorra.galeón.com) . D'aquesta manera els alumnes van poder conèixer el món d'internet encara que ens troben amb l'inconvenient que en determinats moments la navegació per la pàgina no era el ràpida que desitjàven.
- Introduint la unitat didàctica en un arxiu a cada un dels ordinadors en els que anàvem a treballar i obrint-des Index. Aquesta forma resultar ser molt més ràpida i va permetre aprofitar més el temps de què disposàven.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada