diumenge, 27 de desembre de 2009

EL TERCER MÓN: INTERNET


Dels grans invents i descobriments de les últimes dècades potser cap ha exercit un paper tan decisiu en l'evolució de la nostra societat com la creació de la xarxa d'ordinadors anomenada Internet. Actualment segueix sent un dels factors principals dels continus canvis en la nostra forma de vida a tots els nivells: personal, familiar, laboral i social en general.

En l'a`mbit laboral per a les empreses, submergides al mar de l'economia global, cada vegada resulta més imprescindible utilitzar aquest canal de comunicació, publicitat i comerç, a través del qual es relacionen, ens informen, donen a conèixer els seus productes i serveis, negocien, inverteixen, venen ... D'altra banda, en l'àmbit personal i domèstic, a poc a poc anem descobrint les diverses possibilitats, especialment com a mitjà de relació, informació, oci i també formació: Internet ens pot proporcionar canals de comunicació, informació i formació sobre qualsevol tema, en qualsevol moment i en qualsevol lloc.

La xarxa Internet, amb el suport dels ordinadors i de la telefonia convencional i mòbil, suposa que en qualsevol moment i en qualsevol lloc (a casa, al centre de treball, al cibercafè, des del telèfon WAP ...), podem accedir a la informació que necessitem (sigui sonora, icònica o textual), difondre dades a tot el món i comunicar i interactuar amb qualsevol persona, institució o entorn (real o virtual). A més, permet que tots puguem produir i distribuir coneixements, i ens proporciona un nou entorn d'interrelació social.


I això és un fet revolucionari, com també ho va ser en altres èpoques històriques van ser determinats instruments i tècniques com el (foc, ferro, escriptura, màquina de vapor, electricitat ...). Internet ens obre les portes d'una nova era, l'Era Internet, en la qual podrem realitzar "a distància" moltíssimes de les coses que abans requerien presencialitat

Amb l'arribada d'Internet sobre una nova porta a un nou món paral·lel al nostre,
un tercer món El "món del ciberespai. És un nou entorn social on podem desenvolupar moltes de les activitats pròpies del món real (informar, comunicar-nos amb la gent, estudiar, treballar, fer gestions, divertir-nos ...). Entre les seves característiques podem destacar:

- No hi ha distàncies (tot està immediatament al nostre abast, no gastem temps en desplaçar-nos)
- Tenim al nostre abast gairebé tota la informació del món
- Podem comunicar-nos amb qualsevol persona o entitat del món que "tingui presència en aquest món del ciberespai".Per a tenir presència en el ciberespai és necessari disposar com a mínim de correu electrònic. Són possibles comunicacions en temps real o diferit (xat, e-mail ...)
- Tota sensació i percepció està mediada per aparells: pantalles (per veure), altaveus (per escoltar), guants de dades (per sentir tacte), etc.
- Podem oferir una "nova imatge" als altres (creant un "avatar" o simplement amb la nostra pàgina web)
- Com que és un entorn social, igual que al món real les persones hem de fer-nos responsables de les nostres accions.
- Els seus infinites possibilitats també generen noves problemàtiques: per als pares és difícil controlar el que fan els seus fills en Internet, els professors es troben tant amb alumnes que han construït molts coneixements erronis com amb alumnes que en alguns aspectes saben més que ells ...

El fet del naixement d'aquest tercer món ple de possibilitats fa que redistribuim el nostre temps d'oci i deixem de banda altres activitats com llegir, veure la televisió, dibuixar,...

Possibilitats que ofereix Internet:

Comunicació. Internet constitueix un canal de comunicació (escrita, visual, sonora ...) a escala mundial,. La xarxa facilita la comunicació i la relació interpersonal (correu electrònic, xat, videoconferència ...), permet compartir i debatre idees i facilita el treball cooperatiu i la difusió de les creacions personals. També permet la publicació d'informació accessible des de tota la Xarxa (webs, blocs ...)
Informació. Internet integra la major base de dades mai imaginada, amb informació multimèdia de tot tipus i sobre qualsevol temàtica. ... És la biblioteca mundial

Comerç i gestions administratives. Cada vegada són més les empreses que utilitzen Internet com a aparador publicitari per als seus productes i serveis (assessorament, mediació, banca ...), així com a canal de venda o mitjà per realitzar tràmits i gestions.

Entreteniment. A més de la satisfacció que proporcion el fet de trobar informació sobre temes que siguin del nostre interès, Internet permet accedir a nombrosos programes i entorns lúdics.

També podem parlar d'aquest tercer món com suport educatiu, com a eina dins les aules. A partir dels seus dos grans funcions, transmetre informació i facilitar la comunicació, la xarxa Internet, mitjançant els programes de correu electrònic, navegadors web, ..., pot proporcionar un eficient i eficaç suport didàctic tant en l'àmbit de l'ensenyament presencial com en l'ensenyament a distància. Entre les seves possibilitats en aquest sentit destaquen les següents:

Les consultories i tutories telemàtiques d'alumnes, cada vegada més habituals a les universitats a distància. A través del correu electrònic, els professors contesten els dubtes dels estudiants i els assessoren, s'intercanvien treballs, s'envien informacions d'agenda ...
Classes a distància. Mitjançant sistemes de videocomunicació a través d'Internet.
També recursos com blogs, webs, on un professor pot penjar a la xarxa apunts, o espais virtuals per realitzar exercicis, on tenir l'horari, l'agenda, assesorament a l'estuidant...una infinitat de possiblitats educatives que s'ha de saber utilitzar adequadament i vigilar que l'infant no accedeixi a informarció inadequada o en faci un mal ús.

Així que aquest és el Tercer món.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada